Dat Hätz vun d'r Welt (De Höhner)

Dat Hätz vun dr Welt,
jo dat es Kölle
dat Hätz vun dr Welt,
dat schlät am Rhing.
Es och dr Himmel öfters jrau,
un et Sönnche schingk jet mau
doch die Kölsche han em Hätze Sunnesching.

Eines Daachs dr Herrjott sat:
Mein Jott, "Urlaub dat wör'n Saach!"
röf Engel Jupp un Engel Franz un Engel Schäng.
Ihr drei, ihr fleecht ens flöck zor Ääd,
luurt jot hin, wat sich su deit,
ich well wesse, wo die schönste Fleckcher sin!"

"Doch benempt üch", sät dä Här,
ich weiß, dat fällt üch manchmol schwer,
ich möch e schön Hotel met Meer un Sunnesching!"
Engel Schäng sät: "Chef, hör zo,
ich weiß, wat läuf, ich wor ald do,
dä schönste Fleck op dinger Ääd, dä litt am Rhing!"

Refrain

Vier Woche sin die drei op Jöck,
als eetster kütt dä Jupp zoröck,
liht sing Engelsflöjel hänge un verzällt:
Ich wor en Hongkong, U. S. A.,
op Ibiza, Kanada,
doch dä Dom, dä es dat Schönste op dr Welt!"

Refrain

Engel Franz kütt anjeras,
em Jeseech en rude Nas,
lallt: "Mein Jott, wo simmer he, wo es mi Jlas?!
Cuba Libre, Whiskey, Gin -
Rum un Cognac un och Wing,
doch et beste es e lecker Kölsch vum Faß!"

Refrain

Alles wadt op Engel Jean,
wo bliev dat Kälche bloß su lang?
Unsre Herjott, dä weed kribblich un nervös.
Doch do kütt e Telejramm:
"Ich kündije! Engel Jean.
Bliev en Kölle - stop - ich hierode et Nies!"


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken