Karneval in Leverkusen

o vun oberjärich bis Ovverstüvvje

oberjärich obergärig
Obs Obst
och auch, ach
Oche Aachen
öchele (sich) abquälen
Odem Atem
Odenung Ordnung
Oder, Öder Ader, Adern
Oderloß, Oderlöß Aderlaß, Aderlässe
Ofer Ufer
off oft
Ohm Oheim
Ohr Uhr
Ohreblöser Verleumder
Ohrmächer Uhrmacher
Öl, Öle Aal, Aale
Öllich Zwiebel
öm um
ömärbeide umarbeiten
ömdriehe umdrehen
ömesöns umsonst
Ömfang Umfang
Ömjang Umgang
ömjon umgehen
ömmaache umgraben
Ömmerjönche Zuckerkügelchen
ömtrecke umziehen
Ömweltschutz Umweltschutz
Ömzoch Umzug
öntlich ordentlich, tüchtig
Ooß Ochse, Dummkopf
Oot Ort
Öötche, Öötcher Toilette, Toiletten
op auf
Opnemmer, Opnemmere Aufnehmer, Putzlappen
oprüme aufräumen
ör eure
Os, Öster Aas
Ottekolong Eau de Cologne
Ovend, Ovende Abend, Abende
Ovendsklock, Ovendsklocke Abendglocke, Abendglocken
Ovendslooch Abendluft
Ovve Ofen
ovve oben
Ovverstüvvje Oberstübchen, Kopf, Verstand